Online εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Όροι χρήσης
Σχετικά με την εφαρμογή eFluper
Η εφαρμογή eFluper, προϊόν της Datanetic Solutions αφορά στην παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαχείριση οικονομικών. Η εφαρμογή απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες που στοχεύουν σε μια ευκολότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των οικονομικών τους. Με τη δωρεάν εγγραφή στην Online εφαρμογή παρέχεται στο χρήστη η πρόσβαση στην εφαρμογή.
Χρήση
Με την εγγραφή σας στην εφαρμογή eFluper συμφωνείτε οτι θα χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της εφαρμογής αποκλειστικά για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται.
Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής για μαζική διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam), διαφημιστικές- προωθητικές δράσεις, phishing, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που χαρακτηρίζεται παράνομη, υβριστική, ειδεχθής ή επιβλαβής.
Οποιαδήποτε διαπίστωση ενός από τα παραπάνω δίνει στη Datanetic Solutions το δικαίωμα να διακόψει οριστικά την πρόσβαση του χρήστη στην εφαρμογή και στις υπηρεσίες αυτής.
Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που μεταβιβάζονται από τους χρήστες μέσω της εφαρμογής.
Δικαιώματα επί του περιεχομένου της εφαρμογής eFluper
Ολόκληρο το περιεχόμενο της εφαρμογής (κειμένα εικόνες, γραφικά, σχέδια, σήματα υπηρεσιών, φωτογραφίες, παρεχόμενες υπηρεσίες) αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της Datanetic Solutions και προστατεύονται από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο.
Εγγύηση
Η Datanetic Solutions δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι παρεχόμενες από την εφαρμογή eFluper υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του χρήστη.
Δεν παρέχονται εγγυήσεις για την έγκυρη, συνεχή και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την εφαρμογή eFluper. Η χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής καθώς και οποιασδήποτε λήψης ή/και μεταφόρτωσης αρχείου πραγματοποιείται με την αποκλειστική ευθύνη του πελάτη-χρήστη.
Η Datanetic Solutions και η eFluper δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ούτε και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο λογισμικό σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας, ή σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη χρήση της εφαρμογής ή πρόσβαση σε αυτήν.
Υπηρεσίες εφαρμογής - Σύνδεση
Μέσω της εφαρμογής eFluper παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας, έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και διαχείριση οικονομικών. Γίνεται χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα αποθηκεύονται στο Cloud. Για την σύνδεση σας στην εφαρμογή απαιτείται ένας λογαριασμός email και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η λειτουργία είναι δυνατή από πρόγραμμα browser που υποστηρίζεται από την εφαρμογή.
Με την εγγραφή και πρόσβαση στην εφαρμογή eFluper συμφωνείτε να δηλώνετε αληθώς τα στοιχεία σας (e-mail, όνομα, επίθετο, όνομα στοιχεία εταιρείας).
Η Datanetic Solutions διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβαση στην εφαρμογή eFluper ακόμα και να διαγράψει τον λογαριασμό σας άνευ προειδοποίησης, εάν έστω και ένα από τα στοιχεία που έχετε δώσει δεν είναι αληθή, ακριβή και πλήρη.
Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του λογαριασμού σας (email) σε χρονικό διάστημα επτά (7) ημερολογιακών ημερών, πραγματοποιείται αυτόματη διαγραφή του λογαριασμού και όλων δεδομένων που σχετίζονται με τον συνδεδεμένο λογαριασμό.
Χρεώσεις
Με κάθε εγγραφή στην εφαρμογή eFluper εισέρχεστε στο δωρεάν πακέτο με δυνατότητα αναβάθμισης αναλόγως των αναγκών σας, σε μηνιαία ή ετήσια πακέτα.
Η ενεργοποίηση ενός μη δωρεάν πακέτου προϋποθέτει την εξόφληση της συνολικής αξίας του πακέτου με τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής.
Ο χρήστης υποχρεούται να ανανεώσει το πακέτο συνδρομής εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών πριν τη λήξη του. Η πληρωμή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής eFluper. Το παραστατικό εκδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή. Όλα τα παραστατικά των συνδρομών (Χρεωστικά ή πιστωτικά) βρίσκονται μέσα στην εφαρμογή όπου ο χρήστης μπορεί να προβάλει και να κατεβάσει στον υπολογιστή του. Δεν αποστέλλουμε παραστατικά με χειροκίνητο τρόπο (Email, εκτύπωση, κ.λ.π.). Σε περίπτωση λήξης της συνδρομής άνευ ανανέωσης τότε το πακέτο σας θα επιστρέψει στο δωρεάν πλάνο χωρίς την απώλεια των δεδομένων του.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβεί σε πακέτο μικρότερο ή μεγαλύτερο από αυτό που έχει ήδη επιλέξει. Η μεταβολή αυτή δύναται να υλοποιηθεί πριν τη λήξη της τρέχουσας συνδρομής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εφαρμογή eFluper θα πιστώσει τη διαφορά απο τη μεταβολή του πακέτου για μελλοντική χρήση μόνο στην ίδια εταιρεία του συνδεδεμένου λογαριασμού. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται χρήματα.
myDATA
Η εφαρμογή μας διαθέτει τη δυνατότητα να αποστέλλει παραστατικά εσόδων (Χρεωστικά και πιστωτικά) στην πλατφόρμα της myDATA μέσω ERP, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα στοιχεία που έχετε δημιουργήσει από την ΑΑΔΕ (Όνομα χρήστη και Subscription key).
Η eFluper δεν ευθύνεται για λανθασμένες διαβιβάσεις παραστατικών αλλά και για καθυστερήσεις ή μη διαβιβάσεις στην πλατφόρμα της myDATA. Για τυχόν πρόστιμα για παράληψη διαβίβασης παραστατικών στην myDATA ή λανθασμένων δεδομένων ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης (πελάτης) της εφαρμογής και όχι η eFluper.
Σε περίπτωση που η eFluper παρουσιάζει δυσλειτουργία και είναι αδύνατη η αποστολή παραστατικού στην myDATA, τότε το παραστατικό θα πρέπει να αποστέλλεται από εσάς την επόμενη ημέρα με την τρέχουσα ημερομηνία έκδοσης. (Ημερομηνία αποστολής myDATA ίδια με ημερομηνία έκδοσης)
Τροποποίηση
Η Datanetic Solutions διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και οποιαδήποτε αλλαγή να κάνει γνωστή στην ιστοσελίδα των όρων χρήσης.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε σε διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών της εφαρμογής eFluper.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης.
Δεδομένα χρήσης προσωπικών δεδομένων
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ.
Αναστολή - Τερματισμός
Σε περίπτωση υπόνοιας ύπαρξης παράνομων δραστηριοτήτων ο λογαριασμός σας είναι δυνατόν να ανασταλεί ή να απενεργοποιηθεί προσωρινά.
Εάν έχετε παραβιάσει του όρους χρήσης έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε διαγραφή τόσο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) και του κωδικού πρόσβασης σας στην εφαρμογή, όσο και απενεργοποίηση του ίδιου του λογαριασμού.
Επίσης θα διαγράψουμε το λογαριασμό σας καθώς και όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν εάν αιτηθείτε γραπτώς.
Online εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαχείρισης της επιχείρηση σου
Η πιο ολοκληρωμένη λύση για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες